Tin tức & Sự kiện

Ngày 14-03-2022

Hội nghị Học tập Kết luận số 21-KL/TW, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW khóa XIII

Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị Học tập Kết luận số 21-KL/TW, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 07 điểm cầu tại Phòng họp và các phòng học trên Giảng đường A2.

   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã trực tiếp quán triệt và triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị.


    Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt về những nội dung chính, trọng tâm Kết luận số 21-KL/TW

   Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt về những nội dung chính, trọng tâm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.


   Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã quán triệt các Kế hoạch của Đảng uỷ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện Kết luận 21 của Trung ương

   Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã quán triệt các Kế hoạch của Đảng uỷ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện Kết luận 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Hội nghị Học tập Kết luận số 21-KL/TW, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW khóa XIII tại điểm cầu Phòng họp A

   Trên cơ sở những nội dung chính, trọng tâm được truyền đạt tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tiếp tục học tập, nắm rõ tinh thần của các Kết luận, Chương trình hành động, Quy định, Nghị quyết và vận dụng có hiệu quả vào các công việc, nhiệm vụ được giao./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan