Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

Ngày 24-05-2021

Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

CHI TIẾT

Công văn số 811/ĐHTN - CTHSSV về việc tăng cường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19  17/5/2021 Xem chi tiết
Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 sau dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 03/5/2021   Xem chi tiết 
CV số 1840/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay 02/5/2017   Xem chi tiết 
CV số 1383/SYT-NVY về việc tăng cường rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID -19 30/4/2021   Xem chi tiết 
CV số 96-CV/ĐU ĐHTN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 28/4/2021   Xem chi tiết 
VB số 693/ĐHTN-CTHSSV về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID -19 27/4/2021   Xem chi tiết 
Công điện 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID -19 23/4/2021  Xem chi tiết 
VB số 559/ UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tạm ngừng đến trường để phòng, chống dịch Covid - 19 16/02/2021 Xem chi tiết
VB số 558/ UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 15/02/2021 Xem chi tiết 
 VB số 213/ĐHTN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 Xem chi tiết 
VB số 98/CĐKTKT - TH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 16/02/2021  Xem chi tiết
 Thông báo số 87/TB-CĐKTKT-TH về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19  28/01/2021 Xem chi tiết
 VB số 150/ĐHTN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19  28/01/2021  Xem chi tiết

VB số 19/CT-TTg Chỉ thị Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020

Xem chi tiết

 VB số 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

24/7/2020

Xem chi tiết

 Thông báo số 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

 VB số 3961/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

 VB Số 2208/SYT-NVY V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)

26/7/2020

Xem chi tiết

 VB số 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/7/2020

Xem chi tiết

 VB số 167/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/7/2020

Xem chi tiết

VB số 257/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

27/7/2020

Xem chi tiết

 VB số 1252/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

27/7/2020

Xem chi tiết

 VB số 1294/ĐHTN-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/7/2020

Xem chi tiết

VB số 2805/UBND-KGVX về việc tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

27/7/2020

Xem chi tiết

 Quyết định số 484/QĐ – CĐKTKT-TH Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19

28/7/2020

Xem chi tiết

Thông báo số 485/TB - CĐKTKT-TH về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới  tại cuộc họp ngày 28/7/2020

28/7/2020

Xem chi tiết

Thông báo số 1321/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị ngày 28/7/2020

29/7/2020

Xem chi tiết

Các bài liên quan