Tin tức & Sự kiện

Ngày 29-12-2020

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021

Ngày 29/12/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

   Tham dự Hội nghị có: NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng, ThS. Trần Minh Trường - Chủ tịch Công đoàn trường, ThS. Võ Thị Ngọc - Chủ tịch Hội đồng trường, Ths. Nguyễn Xuân Vinh - Bí thư Đoàn trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) của Nhà trường.


   PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

   Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được tổ chức thành 2 cấp, cấp cơ sở từ ngày 21 - 23/12/2020.  Trong Hội nghị cấp cơ sở CBVC, NLĐ đã trao đổi, thảo luận sâu các báo cáo và các văn bản quy định của trường sẽ được áp dụng trong năm học, đặc biệt là các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển chung của nhà trường trong thời gian tới. Kết quả, nhà trường đã ghi nhận trên 30 ý kiến đóng góp của CBVC, NLĐ về nội dung của các văn bản.

   Tại Hội nghị, thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Năm học 2019 - 2020 là năm học cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục và thực hiện các văn bản của Tổng cục GDNN, đặc biệt các văn bản về triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19. Là năm tổ chức Đại hội các chi bộ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng và truyền thống 45 năm đào tạo Nghề, năm cùng với địa phương và cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid19. Phát huy trên nền tảng của tinh thần đoàn kết và thống nhất; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng sự chung tay góp sức của các đơn vị, toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ viên chức, người lao động và sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sinh viên (HSSV) với sự quyết tâm vượt mọi khó khăn, về cơ bản năm học 2019 - 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng; nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy, đội ngũ CBVCNLĐ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBVCNLĐ, đặc biệt thực hiện phòng, chống dịch Covid19 của của Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương.


 Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán thu, chi năm 2019 và dự toán thu chi năm 2020   

   Hội nghị được nghe Báo cáo quyết toán thu, chi năm 2019 và dự toán thu chi năm 2020 do đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Kế toán trưởng trình bày và Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân do đồng chí Dương Anh Đức -Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày. NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đoàn Chủ tịch đánh giá cao sự cố gắng của tập thể CBVC,NLĐ đã nỗ lực, cố gắng trong mọi mặt hoạt động công tác của Nhà trường năm học 2019- 2020; Trả lời các câu hỏi và có những trao đổi, xung quanh những vấn đề được cán bộ viên chức, công chức, người lao động Nhà trường quan tâm, chỉ ra những cơ hội, thách thức mới trong năm học 2020 - 2021 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.


 Đồng chí Dương Anh Đức -Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân 


   Đồng chí Trần Minh Trường - Chủ Tịch Công đoàn thông qua các chỉ tiêu thi đua và phát động thi đua 

   Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên một số lĩnh vực trọng yếu của Nhà trường, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Thông qua các chỉ tiêu thi đua và phát động thi đua cùng tinh thần xây dựng và nhất trí cao, các đại biểu đã Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đây cũng là những mục tiêu mà CBVC, NLĐ Nhà trường cùng nhau chia sẻ, gánh vác trong năm học 2020 - 2021 và phấn đấu, xây dựng quy mô đào tạo của Nhà trường có nhiều nét đổi mới, phát triển đáp ứng nhu cầu của người học và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021./.

 

 

Tin bài: Phòng TH


Các bài liên quan