Tin tức & Sự kiện

Ngày 20-12-2019

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo Nhà trường có: đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chỉ Huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Duy Lam - UV BTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; đồng chí Võ Thị Ngọc - Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Điện; đồng chí Nguyễn Xuân Vinh - Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí là Trưởng, Phó các đơn vị cùng các Hội viên Hội CCB và Trung đội dân quân tự vệ của Nhà trường.

 Đồng chí Nguyễn Duy Lam - Chủ tịch Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội ta qua 75 năm xây dựng và phát triển và Báo cáo tổng kết công tác Hội CCB năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020

    Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội ta qua 75 năm xây dựng và phát triển trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta thực sự là Quân đội anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hiện nay xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nền tảng cốt lõi, nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam được Nghị quyết TW 8 (khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.


   Hội CCB Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có số lượng hội viên ít nhưng vẫn thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội CCB Đại học Thái Nguyên và Đảng ủy Nhà trường, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường năm 2019.

   Phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020 của Hội CCB Nhà trường: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết trong cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan và đơn vị; động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho hội viên và cho thế hệ trẻ.


   Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chỉ Huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

   Thay mặt lãnh Nhà trường, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chỉ Huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự Nhà trường đã biểu dương những thành tích của Hội CCB và Trung đội dân quân tự vệ Nhà trường thời gian qua, Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn các đồng chí CCB và Dân quân tự vệ tiếp tục phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

   Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó chỉ huy quân sự Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác dân quân tự vệ năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

   Trung đội tự vệ Nhà trường được thành lập theo QĐ số 367/QĐ-CĐKTKT-TH ngày 17/05/2019. Từ khi thành lập, Trung đội dân quân tự vệ Nhà trường được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự ủng hộ và tham gia tích cực của các phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn Trường, lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao về chất lượng hoạt động; trở thành một trong những lực lượng lòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận và an ninh trong Nhà trường.


   Trong năm 2019, Trung đội tự vệ hoạt động và đạt được một số kết quả: 100% chiến sỹ DQTV tham gia các đợt huấn luyện do Ban CHQS Thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng với Nhà trường tổ chức; Các cán bộ tham gia huấn luyện cán bộ chỉ huy các cấp - hoàn thành tốt nội dung huấn luyện; Trung đội tự vệ được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; Tham gia bắn đạn thật có 02 chiến sỹ đạt loại giỏi, 06 chiến sỹ đạt loại khá còn lại đạt yêu cầu. Toàn thể các chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong các hoạt động phong trào của Nhà trường các chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ luôn gương mẫu đi đầu góp phần vào thành công chung của các hoạt động phong trào.

   Phương hướng nhiệm vụ năm 2020: Tiếp tục phát huy và nhận thức tầm quan trọng của công tác DQTV trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng phục vụ công tác khi có yêu cầu./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

 

Các bài liên quan