Tin tức & Sự kiện

Ngày 03-12-2019

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng ngày 02/12, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN đã tổ chức "Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII" cho gần 200 đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung: Bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 205-QĐ/TW

   Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung, bao gồm: Bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


   Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng truyền đạt với các nội dung cụ thể như: Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26, Hướng dẫn số 03

   Tiếp đó, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng truyền đạt với các nội dung cụ thể như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTC ngày 18/10/2019 Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Hướng dẫn số 26-HD/TW của Ban tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX; Quyết định số 244-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

   Qua Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan