Tin tức & Sự kiện

Ngày 17-01-2019

Hội nghị lấy ý kiến người học về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 51/ĐHTN-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc ĐHTN về việc lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và thực hiện thông báo số 33/TB-CĐKTKT-CTHSSV ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Chiều ngày 14/01, tại Hội trường B đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người học về Luật Giáo dục (sửa đổi).

Hội nghị lấy ý kiến người học về Luật Giáo dục( sửa đổi)

Tham dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Minh Trường – Trưởng Phòng Công tác HSSV; Thầy Trương Đức Cường – Phó phòng Công tác HSSV cùng Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn các lớp trong toàn trường.


TS. Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng phát biểu trong Hội nghị lấy ý kiến người học về Luật Giáo dục sửa đổi

Góp ý về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Chương V: Nhiệm vụ quyền hạn của Người học - Chính sách đối với Người học: Điều 78:  có chỉnh sửa ý 1, mục b: thêm học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở; Điều 81 chỉnh sửa: thêm quyền được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học tập; Điều 83: có chỉnh sửa ở mục 2, ý 1: thêm hệ cao đẳng; ý 2: thêm dân tộc kinh ở vùng sâu vùng xa được hưởng chế độ hoặc chế độ thu hút; Tại chương V chưa đề cập tới quyền và nghĩa vụ tới đối tượng người học là người nước ngoài. Chương VI: Nhà trường, gia đình và xã hội; Chương IX: Khen thưởng và xử lý vi phạm; Về vấn đề được Chính phủ xác định là trọng tâm trong quá trình lấy ý kiến HSSV - người học đồng ý với dự thảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ thêm các nội dung cần điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Luật về cấu trúc, bố cục theo hướng mạch lạc, rõ ràng hơn.

Những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Hội nghị tiếp thu, tổng hợp để báo cáo./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan