Tin tức & Sự kiện

Ngày 14-05-2018

NCS. Đào Thị Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

Sáng ngày 10/05/2018 , tại phòng họp B2 - Trường Đại học Nông lâm, ĐHTN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Đào Thị Thu Hương (công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN) với đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cạn đặc sản tại tỉnh Hà Giang”, Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Mã số: 9.62.01.10. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Văn Điền – Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 382/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm: GS.TS.Trần Ngọc Ngoạn - Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN - Chủ tịch HĐ; TS. Dương Thị Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN - Thư ký; PGS.TS. Tăng Thị Hạnh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam- Phản biện 1; TS. Hà Văn Nhân - Viện cây lương thực - Phản biện 2; TS. Trịnh Xuân Hoạt - Viện bảo vệ thực vật - Phản biện 3; PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Hội giống cây trồng Việt Nam - Ủy viên; PGS. TS. Nguyễn Thị Lân - Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN - Ủy viên.

Sau khi nghe NCS. Đào Thị Thu Hương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

 Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1). Đề tài đã xác định chọn ra giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng có triển vọng tại tỉnh Hà Giang.

(2). Đề tài cũng đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống tại tỉnh Hà Giang như: thời vụ, mật độ, phân bón, phương pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp nhất. Trong đó đề tài đã xác định được phương thức trồng hàng rộng hàng hẹp (30x10 cm) ở mật độ 30 khóm/m2 có ý nghĩa thực tiễn nổi bật.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cạn đặc sản tại tỉnh Hà Giang’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đào Thị Thu Hương xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đào Thị Thu Hương.

 Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, Ban chủ nhiệm Khoa và các giảng viên Khoa Nông lâm – trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, các NCS, gia đình và bạn bè của NCS. Đào Thị Thu Hương.

 Vào 12h00 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Đào Thị Thu Hương.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm,Thư viện trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật.

 Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đào Thị Thu Hương:

TS. Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN - đơn vị NCS công tác tặng hoa chức mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và người hướng dẫn khoa học


 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan