Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-04-2017

NCS Nguyễn Thị Thu Hà và NCS Trần Thị Thu Hiền bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

Ngày 09/4/2017 & 16/04/2017, tại giảng đường B2 khu Hiệu bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà và NCS. Trần Thị Thu Hiền - Giảng viên khoa Kỹ thuật Nông Lâm, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên.

   Tới dự Lễ bảo vệ luận án có các nhà khoa học đại diện cho lĩnh vực nghiên cứu về ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản lý đất đai; Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm; PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; các thầy trong Ban Giám hiệu nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học Nông Lâm. Ngoài ra còn có sự tham dự của gia đình, bạn bè người thân  NCS Nguyễn Thị Thu Hà và NCS Trần Thị Thu Hiền.
   NCS. Nguyễn Thị Thu Hà với đề tài "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai". Ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62.62.01.10; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Xuân Bình, Bộ Khoa học và công nghệ;TS. Nguyễn Duy Lam, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên


 Tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

NCS. Trần Thị Thu Hiền với đề tài: “Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”. Ngành: Quản lý đất đai;Mã số: 62.85.01.03;Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Xuân Vận, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.


Tân tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Thu Hà; NCS. Trần Thị Thu Hiền trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.
   Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.
    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Thị Thu Hà và và học vị tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Trần Thị Thu Hiền.
   Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của 02 NCS:

 PGS. TS. Nguyễn Đình Mãn, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật – tặng hoa chúc mừng tân Tiến sĩ


 

 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan