Cán bộ

Ngày 11-03-2016

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN          
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
Biểu mẫu 6
(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
của Đại học Thái Nguyên)
 

THÔNG BÁO

Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2015 - 2016

STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV
đại học
Số SV Cao đẳng Học sinh Trung cấp Tổng số Số SV
quy đổi
1 Kế toán       201   201 201
2 Quản trị kinh doanh       22   22 22
3 Tài chính - Ngân hàng       16   16 16
4 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử       462   462 462
5 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí       99   99 99
6 Công nghệ thông tin       57   57 57
7 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng       17   17 17
8 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông       32   32 32
9 Khoa học Cây trồng       37   37 37
10 Quản lý đất đai       95   95 95
11 Thú y       125 43 168 168
12 Quản lý môi trường       104   104 104
13 Địa chính Môi trường       126   126 126
14 Ngôn ngữ Anh       54   54 54
15 Ngôn ngữ Hàn       432   432 432
16 Điện công nghiệp       113 45 158 158
17 Hàn       10 9 19 19
18 Cắt gọt kim loại       15 21 36 36
19 Công nghệ ô tô       45 30 75 75
20 Thú y       56 108 164 164
21 Trồng cây ăn quả         288 288 288
22 Tin học văn phòng         562 562 562
23 Sửa chữa máy tính         231 231 231
24 Điện dân dụng         137 137 137
  Tổng cộng       2118 1474 3592 3592

Các bài liên quan