Cán bộ

Ngày 21-10-2015

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đình Mãn - Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng 

TS. Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng

ThS. Nguyễn Hữu Phấn - Bí thư ĐTN tặng hoa chúc mừng

PGS.TS Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT tặng hoa chúc mừng

ThS. Nông Văn Ét - Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD tặng hoa chúc mừng

ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng phòng Tổng hợp tặng hoa chúc mừng

ThS. Trần Minh Trường - Trưởng phòng CT - HSSV  tặng hoa chúc mừng

ThS. Phạm Ngọc Quý - Giám đốc TTCNTT-TV tặng hoa chúc mừng

ThS. Trần Lê Duy - Q. trưởng khoa KT&QTKD tặng hoa chúc mừng

ThS. Nguyễn Mạnh Hà - Phó trưởng khoa Kỹ thuật Công nghiệp tặng hoa chúc mừng

ThS. Ngô Mạnh Tiến - Trưởng khoa Đào tạo nghề tặng hoa chúc mừng

Đại diện Khoa Khoa học Cơ bản tặng hoa chúc mừng

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đình Mãn - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi mít tinh

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đình Mãn trao giấy khen cho các đ/c có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015

TS. Nguyễn Duy Lam trao giấy khen cho các đ/c có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015

TS. Nguyễn Duy Lam trao giấy khen cho các đ/c có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015

Chụp ảnh lưu niệm với BCH nữ công

Các bài liên quan