Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 27-10-2021

Thời khóa biểu K15 SEVT học kỳ 1. Năm học 2019-2020 (đợt 1)

26/09/2019 | 16:50

Thông báo về việc tổ chức thi lại Chuẩn đầu ra tiếng Anh - A2 cho sinh viên K12 đào tạo tại SEVT. Đợt tháng 9/2019

24/09/2019 | 17:03

Thời khóa biểu K14 SEVT học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Học kỳ 3)

19/09/2019 | 14:15

Thông báo về việc thu học phí K12, K13, K14 đào tạo tại SEVT học kỳ II năm học 2018-2019

19/09/2019 | 13:56

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp cho K12 cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo theo tín chỉ tại SEVT. Đợt tháng 09/2019

05/09/2019 | 15:20

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp K12 CĐ tiếng Hàn Quốc đào tạo tại SEVT. Đợt thi tháng 09/2019

05/09/2019 | 11:03

Quyết định về việc thu học phí đối với sinh viên học tại Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) năm học 2019-2020

03/09/2019 | 17:11

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên K14 học tại Công ty Samsung. Học kỳ I - Năm học 2018-2019, Hệ CĐCQ

30/08/2019 | 10:17

Thông báo (Lần 2) về việc thu học phí K12, K13, K14 đào tạo tại SEVT học kỳ II năm học 2018-2019

21/08/2019 | 15:38

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi Chứng chỉ Tin học theo chuẩn IC3 cho sinh viên K12 đào tạo tại SEVT. Đợt tháng 09/2019

21/08/2019 | 15:29

Trang 10/15 <12...56789101112131415>