Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 15-04-2024

Quyết định số 233A về việc điều chỉnh mức thu học phí đối với sinh viên hệ Cao đẳng học tại SEVT học kỳ 2 năm học 2023-2024

04/03/2024 | 17:32

Quyết định số 210 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14 đào tạo tại SEVT Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Bổ sung)

23/02/2024 | 16:38

Quyết định số 05 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K16 đào tạo tại SEVT. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Bổ sung)

04/01/2024 | 15:27

Quyết định số 1274 về việc công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên K15, K16 đào tạo tại SEVT. Hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

29/12/2023 | 16:40

Quyết định số 1235 về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2022-2023

20/12/2023 | 17:03

Quyết định số 1234 về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV. Học kỳ II năm học 2022-2023

20/12/2023 | 17:01

Thông báo số 1219 về việc thu học phí K17, K18 và K19 đào tạo tại SEVT học kỳ I năm học 2023-2024

15/12/2023 | 17:29

Quyết định số 1215 về việc bổ sung sinh viên vào lớp K19 Cao đẳng khóa học 2023-2026

15/12/2023 | 11:17

Quyết định số 1185 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp K16 Cao đẳng đào tạo tại SEVT

08/12/2023 | 09:14

Quyết định số 1169 về việc khen thưởng sinh viên đào tạo tại SEVT đạt danh hiệu Thủ khoa khóa học 2020-2023

05/12/2023 | 17:06

Trang 1/5 <12345>