Tuyển sinh

Ngày 09-07-2015

Một số hình ảnh hoạt động tuyển sinh tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên