Khoa học Công nghệ

Ngày 05-06-2015

Các hình ảnh về hoạt động hợp tác với Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

                   Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật và Công ty SEVT


Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật và Công ty SEVT

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với Ban giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với Ban giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Lãnh đạo Công ty SEVT thăm Ký túc xá sinh viên Nhà trường

Các bạn Sinh viên đang đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên


Ngày hội tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên của công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Ngày hội tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên của công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Các bài liên quan