Bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017, từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018 tại phòng họp Nhà trường,  Hội đồng khoa học Nhà trường đã tổ chức “Bảo vệ  đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017”  cho các  khoa:  Khoa Kỹ thuật Công nghiệp; Khoa Đào tạo Nghề; Khoa Kinh tế& QTKD; Khoa Khoa học cơ bản.


Hội đồng Bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 - khoa  Kỹ thuật Công nghiệp

Danh mục các đề tài Bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

    NGƯỜI THAM GIA

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Xác suất thống kê qua việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Khoa KHCB/ThS. Trần Thị Huệ

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Thiết kế, chế tạo mô hình máy quấn dây bán tự động

Khoa ĐTN/ThS. Phạm Đình Tiệp

ThS. Vũ Mạnh Hải

Ứng dụng phần mềm Socrative xây dựng bài thi trắc nghiệm chấm tự động cho học phần Chi tiết máy tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Khoa KTCN/ThS. Nguyễn Trường Sinh

ThS. Trần Thị Thu Hằng

Khai thác các chức năng Chart Wizad – Add Trendline, Data Analysis và Solver trong Exel để xây dựng và giải các phương trình hồi qui khi nghiên cứu thực nghiệm trong ngành cơ khí

Khoa KTCN/ThS. Phan Thanh Chương

TS. Đỗ Đức Trung
ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Ứng dụng phần mềm Swansoft CNC Simulation xây dựng một số video hướng dẫn vận hành gia công trên máy CNC nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học phần thực hành CNC

Khoa KTCN/ThS. Nguyễn Đức Chính

ThS. Trần Thị Thu Hằng
ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Thiết kế, chế tạo mô hình thực hành chuyên đề Vi điều khiển 8051

Khoa KTCN/ThS. Vũ Mạnh Thủy

ThS. Võ Thị Ngọc

Xây dựng bảng tra điện tử về chế độ cắt cho một số phương pháp mài trong gia công cơ khí

Khoa KTCN/TS. Đỗ Đức Trung

ThS. Võ Thị Ngọc

Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ trong phương pháp xung định hình theo chỉ tiêu cơ tính lớp bề mặt gia công

Khoa KTCN/TS. Nguyễn Hữu Phấn

ThS. Nguyễn Mạnh Hà
ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Đánh giá hiện trạng rác thải xốp và đề xuất biện pháp xử lý trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khoa KTNL/ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ

ThS. La Thị Cẩm Vân
ThS. Quyền Thị Dung
ThS. Phạm Văn Hải
ThS. Nguyễn Thị Thủy

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ hệ số phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Khoa KTNL/ThS. La Thị Cẩm Vân

ThS. Phạm Văn Hải
ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
TS. Trần Thị Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Thủy

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với hai dòng mận có triển vọng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Khoa KTNL/TS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống dưa chuột lai GL1-2 vụ Xuân – Hè năm 2017 tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Khoa KTNL/ThS. Lê Thị Thu

ThS. Đào Thị Thu Hương
ThS. Nguyễn Thị Xuyến

Đánh giá công tác quản lý cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016

Khoa KTNL/ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS. Phạm Văn Hải
ThS. Nguyễn Thu Thùy
TS. Trần Thị Thu Hiền

Sử dụng công cụ kế toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Đại học Thái Nguyên

Khoa KT&QTKD/ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

Một số giải pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2017

Khoa KT&QTKD/ThS. Hồ Thị Thanh Phương

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Khoa KT&QTKD/ThS. Vũ Đức Tâm

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

 

ThS. Nguyễn Đức Chính khoa Kỹ thuật công nghiệp  trình bày đề tài NCKH cấp cơ sở "Ứng dụng phần mềm Swansoft CNC Simulation xây dựng một số video hướng dẫn vận hành gia công trên máy CNC nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học phần thực hành CNC" trước Hội đồng khoa học

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Khoa Kinh tế & QTKD trình bày đề tài NCKH cấp cơ sở Sử dụng công cụ kế toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Đại học Thái Nguyên trước Hội đồng khoa học

Tại các Hội đồng Khoa học Bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017, trưởng các nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của từng đề tài. Các phản biện và ý kiến của uỷ viên Hội đồng khoa học đã chỉ ra kết quả đạt được của các đề tài và những sai sót, khuyết thiếu cần sửa chữa, bổ sung. Các Hội đồng khoa học nhất trí đánh giá tính ứng dụng của từng nhóm nghiên cứu. Sau phần trả lời của nhóm nghiên cứu về các ý kiến của các thành viên Hội đồng, chủ tịch Hội đồng khoa học đã tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá, chỉ ra các nội dung, các lỗi cần chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài. Các thành viên Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu phiếu nhất trí nghiệm thu kết quả nghiên cứu của các đề tài là đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao. 

 

 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan