Cán bộ

Ngày 11-12-2014

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015


        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN          
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
Biểu mẫu 6
(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
của Đại học Thái Nguyên
THÔNG BÁO
Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2014-2015
STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV
đại học
Số SV Cao đẳng Học sinh Trung cấp Tổng số Số SV
quy đổi
1 Kế toán       180   180 180
2 Kế toán - Kiểm toán       20   20 20
3 Quản trị kinh doanh       36   36 36
4 Tài chính - Ngân hàng       41   41 41
5 Quản lý xây dựng       11   11 11
6 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử       346   346 346
7 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí       154   154 154
8 Công nghệ thông tin       104   104 104
9 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng       38   38 38
10 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông       59   59 59
11 Khoa học Cây trồng       47   47 47
12 Quản lý đất đai       211   211 211
13 Thú y       145 30 175 175
14 Quản lý môi trường       233   233 233
15 Địa chính Môi trường       93   93 93
16 Điện công nghiệp       169 59 228 228
17 Hàn       14 7 21 21
18 Cắt gọt kim loại       30 24 54 54
19 Công nghệ ô tô       78 15 93 93
20 Kế toán       63   63 63
21 Nguội sửa chữa Thiết bị         7 7 7
22 Hệ 3 năm Trung cấp nghề         30 30 30
  Tổng cộng       2072 172 2244 2244

Các bài liên quan