Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

BIỂU 8: DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG (Phân theo đơn vị)

STT Họ tên Học hàm, Học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TSKH, TS ThS ĐH GV Còn lại (*) GV Còn lại (*)
1 Nguyễn Đình Mãn   x       x       Phòng ĐTKH&QHQT Hiệu trưởng 
2 Ngô Xuân Hoàng     x     x         P. Hiệu trưởng 
3 Nguyễn Văn Bình   x       x         Trưởng phòng
4 Võ Quốc Việt     x     x         P.Trưởng phòng 
5 Trần Quốc Hùng     x     x         P.Trưởng phòng 
6 Dương Anh Đức           x         Giáo viên 
7 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Giáo viên 
8 Trương Thúy Hồng       x   x         Giảng viên 
9 Lương Thị Mai             x       Nhân viên 
10 Phạm Thị Liên             x       Nhân viên 
11 Dương Quang Sản             x       Nhân viên 
12 Trần Thanh Bình             x       Nhân viên 
13 Nguyễn Thị Hồng Liên       x     x       Chuyên viên 
14 Nguyễn Thị Anh Châm       x     x       Chuyên viên 
15 Lương Anh Dân       x   x         Giảng viên 
16 Đỗ Cao Chinh         x     x     Giáo viên 
17 Kiều Thị Thanh Huyền         x       x   Cán sự 
18 Đoàn Thị Thanh Tú         x   x       Chuyên viên 
19 Nguyễn Văn Tám       x       x     Cán sự 
20 Lê Thị Thu Trang         x       x   Cán sự 
21 Hoàng Thị Thúy Dương                 x   Cán sự
22 Vũ Thị Ngọc Bích         x       x   Cán sự
23 Ngô Cường     x     x       Phòng Tổng hợp  P. Hiệu trưởng 
24 Ma Đình Bộ         x x         Trưởng phòng
25 Phạm Văn Tấn       x   x         P.Trưởng phòng 
26 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         P.Trưởng phòng 
27 Trương Thị Việt Phương       x   x         P.Trưởng phòng 
28 Trần Bá Trí             x       Lái xe
29 Trần Ngọc Hùng             x       Cán sự
30 Chu Đức Hiền             x       Cán sự
31 Bùi Thị Hạnh             x       Thủ quỹ
32 Phạm Thị Hiêm         x   x       Kế toán viên  
33 Bùi Thu Hòa       x     x       Kế toán viên  
34 Nguyễn Thị Thu Trang         x   x       Kế toán viên  
35 Phạm Thị Nga         x   x       Kế toán viên  
36 Mai Thanh Tùng       x   x         Giáo viên 
37 Nguyễn Thị Nga             x       Y sĩ
38 Nguyễn Thị Nguyên             x       Cán sự
39 Trần Thị Chinh             x       Cán sự
40 Ngô Thị Vân             x       Cán sự
41 Nguyễn Thị Bình             x       Cán sự
42 Bùi Đức Thi                 x   Cán sự
43 Nông Văn Huy                 x   Lái xe
44 Hoàng Thị Bích Huệ         x       x   Cán sự
45 Vũ Thị Kim Yến                 x   Cán sự
46 Khuông Thị Kim Khuyên         x       x   Cán sự
47 Vũ Mộng Linh         x       x   Cán sự
48 Trần Thị Hiền         x       x   Cán sự
49 Nguyễn Phương Ly       x         x   Cán sự
50 Lê Thị Trang                 x   Y tá
51 Đỗ Thị Hương                 x   Y tá
52 Nguyễn Thị Thùy Chi         x       x   Cán sự 
53 Nông Thị Hiền         x       x   Cán sự 
54 Ma Mạnh Thắng         x       x   Cán sự 
55 Trương Đại Đức     x     x       Phòng CT - HSSV P.Hiệu trưởng 
56 Vũ Văn Đam       x   x         P.Trương phòng 
57 Trần Minh Trường       x   x         P.Trương phòng 
58 Nguyễn Thị Tâm         x   x       P.Trương phòng 
59 Nguyễn Thị Thường             x       Cán sự 
60 Lê Công Nghi             x       Bảo vệ
61 Phạm Hữu Huân         x   x       Bảo vệ
62 Nguyễn Tiến Thịnh             x       Bảo vệ
63 Dương Ngọc Đương             x       Bảo vệ
64 Đặng Thị Mai         x       x   Cán sự 
65 Nguyễn Lệ Thanh         x       x   Cán sự 
66 Vũ Minh Nguyệt                 x   Cán sự 
67 Vũ Thị Thơm                 x   Cán sự 
68 Nguyễn Thị Lan Phương                 x   Cán sự 
69 Nguyễn Thị Hoài Thu                 x   Bảo vệ
70 Trần Tuấn Anh         x       x   Cán sự 
71 Nguyễn Thị Hường                 x   Cán sự 
72 Trần Đình Thành         x x       Phòng TTKT&ĐBCL Trương phòng 
73 Nông Văn Ét       x   x         P.Trương phòng 
74 Vũ Thị Bích Hạnh         x x         Giáo viên
75 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       x   x         Giảng viên 
76 Đoàn Thị Phương       x   x         Giảng viên 
77 Phùng Thị Thu Hằng         x   x       Chuyên viên 
78 Đỗ Minh Khoa         x       x   Cán sự 
79 Lại Thị Trang                 x   Cán sự 
80 Lê Tùng Kỷ         x x       Phòng CNTT&TV Trương phòng 
81 Phạm Ngọc Quý       x   x         P.Trương phòng 
82 Nguyễn Thị Hoa         x   x       Chuyên viên 
83 Trần Xuân Tứ         x   x       Chuyên viên 
84 Nguyễn Mạnh Hải         x       x   Cán sự 
85 Nguyễn Hải Yến                 x   Cán sự 
86 Trần Thanh Hồng         x       x   Cán sự 
87 Đặng Thị Duyên                 x   Cán sự 
88 Dương Thị Huệ                 x   Cán sự 
89 Chu Đức Dũng                 x   Cán sự 
90 Hà Quang Trung       x   x       Khoa KT&QTKD Trưởng khoa
91 Ứng Trọng Khánh       x   x         P.Trưởng khoa
92 Trần Lê Duy       x   x         P.Trưởng khoa
93 Vũ Thị Hồng Nhung       x         x   Cán sự 
94 Ninh Hồng Phấn       x   x       BM TCNH Giảng viên 
95 Đào Thị Bình       x   x         Giảng viên 
96 Hà Thị Anh       x   x         Giảng viên 
97 Vũ Đức Tâm         x x         Giảng viên 
98 Nguyễn Phương Thảo         x x         Giảng viên 
99 Nguyễn Thị Bích Ngọc         x x         Giảng viên 
100 Lê Thị Phương       x   x       Bmôn Kinh tế  Trưởng BM 
101 Dương Quỳnh Liên       x   x         Giảng viên 
102 Nguyễn Thị Tâm       x   x         Giảng viên 
103 Lương Sĩ Ước       x   x         Giảng viên 
104 Nguyễn Thế Kiên       x   x         Giảng viên 
105 Cao Thị Minh Phương       x   x         Giảng viên 
106 Phạm Thị Hoa         x x         Giảng viên 
107 Phạm Thị Minh Hoa         x     x     Giảng viên 
108 Nguyễn Đình Chiến         x     x     Giảng viên 
109 Nguyễn Thị Anh Hoa       x   x       Bộ môn Kế toán Trưởng BM
110 Nguyễn Thị Vân Chi       x   x         Giảng viên 
111 Dương Thu Phương       x   x         Giảng viên 
112 Trương Thu Hương       x   x         Giảng viên 
113 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       x   x         Giảng viên 
114 Trần Thị Ngọc Anh         x x         Giảng viên 
115 Ma Thị Hằng         x x         Giảng viên 
116 Vũ Bạch Điệp       x   x         Giảng viên 
117 Ngô Thị Hồng Hạnh       x       x     Giảng viên 
118 Đỗ Văn Chúc         x     x     Giảng viên 
119 Phạm Thị Minh Hà         x     x     Giảng viên 
120 Hoàng Thị Hồng Thúy       x   x         Giáo viên 
121 Ngô Thị Thùy Dung          x     x     Giảng viên 
122 Vũ Đình Trụ       x       x     Giảng viên 
123 Trần Thị Tuyết Nhung       x   x       Bộ môn QTKD Trưởng BM
124 Lê Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
125 Hồ Thị Thanh Phương       x   x         Giảng viên 
126 Trần Anh Sơn       x   x         Giảng viên 
127 Hồ Thị Đàn         x x         Giảng viên 
128 Nguyễn Thị Hương         x x         Giảng viên 
129 Võ Thị Ngọc       x   x       Khoa KTCN Trưởng khoa
130 Phan Thanh Chương       x   x         P.Trưởng khoa
131 Nguyễn Mạnh Hà       x   x         P.Trưởng khoa
132 Trần Thị Huyền                 x   Cán sự 
133 Kiều Thị Lan Phương                 x   Cán sự 
134 Hoàng Trọng Thân       x   x       BM Điện-Điện tử Trưởng Bộ môn 
135 Trần Thị Tuyết Lan       x   x         Giảng viên 
136 Vũ Thị Ánh Ngọc       x   x         Giảng viên 
137 Vũ Mạnh Thủy       x   x         Giảng viên 
138 Lê Thị Minh Nguyệt       x   x         Giảng viên 
139 Nguyễn Thị Thắm       x   x         Giảng viên 
140 Đỗ Thị Hương       x   x         Giảng viên 
141 Hà Thị Hằng       x   x       Bộ môn CNTT P. Bộ môn 
142 Lê Thị Minh Tân       x   x         Giảng viên 
143 Phạm Thị Thu Huyền       x   x         Giảng viên 
144 Nguyễn Trường Sinh       x   x         Giảng viên 
145 La Ngọc Tùng       x   x         Giảng viên 
146 Vũ Đình Thanh       x   x         Giảng viên 
147 Nguyễn Thị Hạnh       x   x         Giảng viên 
148 Đỗ Thái Hòa       x   x         Giáo viên 
149 Trương Đức Cường       x       x     Giáo viên 
150 Phạm Quang Huy         x     x     Giảng viên 
151 Lê Duy Hội       x   x       Bộ môn Cơ khí Trưởng Bộ môn 
152 Nguyễn Hữu Phấn       x   x         Giảng viên 
153 Nguyễn Đức Chính       x   x         Giảng viên 
154 Trần Thị Thu Hằng         x x         Giảng viên 
155 Đỗ Đức Trung       x   x         Giảng viên 
156 Nguyễn Xuân Vinh       x   x         Giảng viên 
157 Nguyễn Hoàng Giang       x   x         Giảng viên 
158 Lã Đỗ Khánh Linh       x   x         Giảng viên 
159 Đặng Vũ Khánh       x   x         Giảng viên 
160 Đỗ Thị Thủy         x x         Giảng viên 
161 Nguyễn Duy Truyền         x     x     Giảng viên 
162 Phan Bá Kiên         x     x     Giảng viên 
163 Trần Việt Thắng         x     x     Giảng viên 
164 Đặng Tuấn Anh          x     x     Giảng viên 
165 Nguyễn Duy Lam     x     x       KHOA KTNL Trưởng khoa
166 Phạm Văn Hải       x   x         P.Trưởng khoa
167 Ma Thị Thúy Vân       x   x         P.Trưởng khoa
168 Trần Phương Thủy       x         x   Cán sự 
169 Ninh Văn Quý       x   x       Bộ môn QLĐĐ P. Bộ môn 
170 Nguyễn Thu Thùy     x     x         Giảng viên 
171 Nguyễn Thùy Linh         x x         Giảng viên 
172 Trần Thị Thu Hiền       x   x         Giảng viên 
173 Nguyễn Thị Phương Thảo         x x         Giảng viên 
174 Hoàng Anh Dũng         x x         Giảng viên 
175 Quyền Thị Dung       x   x         Giảng viên 
176 Nguyễn Thị Minh Huệ       x   x         Giảng viên 
177 Nguyễn Tiến Đông         x     x     Giảng viên 
178 Hoàng Thị Thanh Hiền         x     x     Giảng viên 
179 Nguyễn Thị Thủy          x     x     Giảng viên 
180 La Thị Cẩm Vân        x       x     Giảng viên 
181 Đào Đoàn Mạnh         x     x     Giảng viên 
182 Đào Thị Thu Hương       x   x       Bộ môn trồng trọt Trưởng BM
183 Lê Thị Thu       x   x         Giảng viên 
184 Nguyễn Thị Thu Hà       x   x         Giảng viên 
185 Âu Thị Hiền       x       x     Giảng viên 
186 Nguyễn Thị Xuyến       x   x         Giảng viên 
187 Đỗ Thị Vân Giang       x   x        BM chăn nuôi thú y Trưởng BM
188 Đỗ Thị Hà       x   x         Giảng viên 
189 Nguyễn Vũ Quang       x   x         Giảng viên 
190 Vũ Minh Đức       x   x         Giảng viên 
191 Nguyễn Thị Bích Ngà       x   x         Giảng viên 
192 Vũ Thị Ánh Huyền       x   x         Giảng viên 
193 Đặng Văn Nghiệp       x   x         Giảng viên 
194 Đinh Ngọc Bách       x   x         Giảng viên 
195 Trương Thị Tính       x   x         Giảng viên 
196 Vũ Thanh Bình         x x       Khoa ĐTN Trưởng khoa 
197 Ngô Mạnh Tiến       x   x         P.Trưởng khoa 
198 Nguyễn Thành Đồng         x x         P.Trưởng khoa 
199 Nguyễn Thị Chinh                 x   Cán sự 
200 Dương Văn Oanh         x x        Bộ môn Cắt gọt Trưởng BM
201 Phạm Đức Hùng       x   x         Giáo viên 
202 Vũ Xuân Sơn         x x         Giáo viên 
203 Phạm Việt Hùng         x     x     Giáo viên 
204 Vương Thị Như Yến         x     x     Giáo viên 
205 Bùi Đức Sơn         x     x     Giáo viên 
206 Đỗ Thị Vụ       x   x       Bộ môn Điện Trưởng BM
207 Trần Văn Quang       x   x         Giáo viên 
208 Nguyễn Thị Sao         x x         Giáo viên 
209 Nguyễn Thị Hoài         x x         Giáo viên 
210 Trần Anh Trang         x x         Giáo viên 
211 Nguyễn Tiến Trung       x   x         Giảng viên 
212 Đàm Anh Tuệ       x   x         Giảng viên 
213 Trần Trung Dũng         x x         Giáo viên 
214 Dương Mạnh Hòa       x   x         Giảng viên 
215 Phạm Đình Tiệp       x   x         Giáo viên 
216 Nguyễn Xuân Thế         x     x     Giáo viên 
217 Trần Quang Thuận         x     x     Giáo viên 
218 Vũ Nguyên Hải         x     x     Giáo viên 
219 Lại Huy Tài       x   x       Bộ môn ĐL - SCTB Trưởng BM
220 Nguyễn Hùng         x x         Phó BM
221 Vũ Văn Hưng         x x         Giáo viên 
222 Hồ Xuân Hiệp         x     x     Giáo viên 
223 Lê Văn Quang         x     x     Giáo viên 
224 Nguyễn Văn Sơn         x x         Giáo viên 
225 Lê Đức Chính       x   x         Giáo viên 
226 Vũ Đình Việt       x   x         Giáo viên 
227 Trần Phạm Kim Ngân         x     x     Giáo viên 
228 Nông Văn Hiện         x x         Giáo viên 
229 Trần Xuân Thịnh         x x         Giáo viên 
230 Vũ Nguyên Học         x x       BM Rèn-Gò-Hàn Trưởng BM
231 Trần Huy Phong         x x         Giáo viên 
232 Hoàng Anh         x x         Giáo viên 
233 Trần Quang Hanh         x x         Giáo viên 
234 Nguyễn Xuân Tiến       x   x         Giáo viên 
235 Bùi Viết Thành         x x         Giáo viên 
236 Hoàng Văn Huynh         x x         Giáo viên 
237 Nguyễn Văn Đông         x x         Giáo viên 
238 Dương Minh Toán          x     x     Cán sự 
239 Đồng Quang Tân         x x         Giáo viên 
240 Dương Thị Thu Yến         x x       BM Lý thuyết cơ sở Trưởng BM
241 Nguyễn Văn Hạnh         x x         Giáo viên 
242 Nguyễn Thị Lệ Hằng         x x         Giáo viên 
243 Nguyễn Hải Vân         x x         Giảng viên 
244 Hoàng Thế Hải         x         Giáo viên 
245 Phùng Thị Hải Yến       x   x       KHOA KHCB Trưởng khoa 
246 Nguyễn Thị Loan       x   x         P. Trưởng khoa 
247 Vũ Lệ Thủy         x       x   Nhân viên 
248 Nguyễn Thị Hồng Nhung       x   x       BM. KHTN & Ngoại ngữ Giảng viên 
249 Hoàng Văn Ngọc       x   x         Giảng viên 
250 Võ Việt Cường       x   x         P.Bộ môn 
251 Trần Thị Hương       x   x         Giảng viên 
252 Nguyễn Thị Lập       x   x         Giảng viên 
253 Trần Thị Thảo       x   x         Giảng viên 
254 Trần Thị Huệ       x   x         Giảng viên 
255 Bùi Thị Hương         x x         Giảng viên 
256 Hoàng Thị Lý       x   x         Giảng viên 
257 Nguyễn Thị Hường         x x       BM.Lý luận CT& GDTC Giảng viên 
258 Hà Thị Thu Hằng       x   x         P. Bộ môn 
259 Hữu Thị Hồng Hoa       x   x         Giảng viên 
260 Nguyễn Quốc Khánh         x x         Giảng viên 
261 Lê Thị Ánh       x   x         Giảng viên 
262 Thân Văn Khởi         x x         Giảng viên 
263 Phạm Thị Hồng         x x         Giảng viên 
264 Ngô Quang Hùng         x x         Giảng viên 
265 Nguyễn Thị Lê Thảo         x x         Giảng viên 
266 Nguyễn Thị Thu Trang       x       x     Giảng viên 
267 Hoàng Thành         x     x     Giảng viên 
268 Trần Hồng Hải         x     x     Giảng viên 
269 Ngô Hữu Thảo         x     x     Giảng viên 
  Tổng    2 7 119 103 166 29 35 39    

Các bài liên quan