Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 6: Thống kê về sinh viên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Biểu 6: Thống kê về sinh viên

STT

Chương trình đào tạo

Số NCS

Số học viên Cao học

Số SV đại học

Số SV Cao đẳng

Học sinh Trung cấp

Tổng số

Số SV quy đổi

1

Kế toán

 

 

 

1037

186

1223

1223

2

Kế toán - Kiểm toán

 

 

 

70

 

70

70

3

Quản trị kinh doanh

 

 

 

119

 

119

119

4

Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

531

66

597

597

5

Quản lý xây dựng

 

 

 

77

 

77

77

6

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

 

 

 

323

 

323

323

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

 

 

281

 

281

281

8

Công nghệ thông tin

 

 

 

256

92

348

348

9

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

 

 

 

236

 

236

236

10

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

 

 

 

327

 

327

327

11

Khoa học Cây trồng

 

 

 

115

 

115

115

12

Quản lý đất đai

 

 

 

336

21

357

357

13

Thú y

 

 

 

162

 

162

162

14

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

 

 

 

282

27

309

309

15

Dự bị Tây Bắc

 

 

 

67

 

67

67

16

Điện công nghiệp

 

 

 

196

44

240

240

17

Hàn Điện

 

 

 

25

24

49

49

18

Cắt gọt kim loại

 

 

 

41

14

55

55

19

Công nghệ ô tô

 

 

 

98

37

135

135

20

Kế toán

 

 

 

233

 

233

233

21

Hệ 3 năm Trung cấp nghề

 

 

 

 

31

31

31

 

Tổng cộng

 

 

 

4812

542

5354

5354

Các bài liên quan