Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012 - 2013

 - Hình thức công khai: công khai trên website nhà trường

- Địa chỉ website:http://www.tec.tnu.edu.vn

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

7,08

II

Diện tích sàn xây dựng

  

 

1

Giảng đường

 

 

 

Số phòng

phòng

31

 

Tổng diện tích

m2

4177

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

486

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư viện

m2

230,0

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng 

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

366,0

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng 

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

4641,0

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

294

 

Tổng diện tích

m2

12.450

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

821,0

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

 

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

612,0

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

5000,0

Các bài liên quan