Tin tức & Sự kiện

Ngày 24-03-2020

Kiểm tra và báo cáo nhanh các hoạt động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên trở lại trường học tập.

Thực hiện kế hoạch số 138/KH-CĐKTKT-TH ngày 18/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc triển khai các hoạt động chuẩn bị an toàn cho HSSV khi quay trở lại học tập vào ngày 23/3/2020. Ngày 21-22/3 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nhà trường đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Nhà trường.

   Tại các giảng đường, Khu nội trú, Nhà ăn, Nhà xe HSSV đã được lắp đặt hệ thống nước để rửa tay dung dịch và xà phòng sát khuẩn; cán bộ Y tế trực tại cổng bảo vệ và nhà xe sinh viên, nhắc nhở HSSV đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt cho tất cả HSSV ngoại trú trước khi đi lên lớp; Cán bộ BQL Khu nội trú trực tại cổng phụ Khu nội trú để kiểm tra thân nhiệt cho HSSV và học viên khi lên lớp. Có trường hợp bất thường báo cáo ngay cho Hiệu trưởng chỉ đạo; Chuẩn bị đủ số xà phòng Lifeboy cho các phòng tại Khu nội trú và các nhà vệ sinh tại các giảng đường; Bộ phận cơ sở vật chất Phòng Tổng hợp đã hoàn thành việc in thêm các bảng hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu nội trú, giảng đường, nhà ăn, căng tin.


 Khu nội trú, Nhà ăn, Nhà xe HSSV đã được lắp đặt hệ thống nước để rửa tay dung dịch và xà phòng sát khuẩn

     Hoàn thành phun sát khuẩn, tẩy rửa phòng dịch tại: khu nội trú, các giảng đường, nhà ăn, căng tin. Đã chuẩn bị phòng tạm cách ly trong trường hợp cần thiết tại giảng đường A1; Hoàn thành công tác vệ sinh môi trường theo quy định.


   Cán bộ Ytế đo thân nhiệt cho HSSV tại nhà xe 

   Sáng ngày 23/03/2020: Các đồng chí thành viên BCĐ chống dịch COVID-19 và Trưởng, Phó các Khoa có HSSV học tại Trường có mặt tại đơn vị trước 6h30 để kiểm tra  các hoạt động. Đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện đúng các quy định phòng dịch của Nhà trường: bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho từng HSSV trước khi vào lớp học, ghi sổ theo dõi các cá nhân có nhiệt độ > 3­­7­0C.

    


   Giáo viên chủ nhiệm gặp mặt HSSV trước giờ lên lớp, nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát khẩu trang cho HSSV; triển khai tặng mỗi HSSV 01 chai nước muối để sát khuẩn họng hàng ngày.


   Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các Trưởng, Phó khoa họp rút kinh nghiệm các công tác đã triển khai

   Vào 9h30’ cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các Trưởng, Phó khoa họp rút kinh nghiệm các công tác đã triển khai trong buổi sáng và báo cáo: Số liệu HSSV đến học (nội, ngoại trú) đạt 95% (một số lớp HSSV vẫn chưa đến trường do lịch học của lớp theo Thời khóa biểu bắt đầu từ thứ 5 (ngày 26/3) và các SV K14 (Khóa tốt nghiệp năm 2020, đang trong thời gian chờ duyệt địa điểm thực tập tốt nghiệp); 100% HSSV có mặt đã nhận khẩu trang; 100% HSSV được đo thân nhiệt, không em nào có triệu chứng đau họng, ho, sốt, khó thở;  GVCN đã nhắc nhở sinh viên kê khai lịch trình theo thông báo của Nhà trường. Cuộc họp cũng ghi nhận những góp ý về các vấn đề phát sinh cần khắc phục trong công tác phòng, chống dịch.


 Cán bộ quản lý Khu nội trú kiểm tra và đo thân nhiệt cho HSSV 

 Để công tác phòng chống dịch của Nhà trường đạt hiệu quả cao, toàn thể CBVCLĐ và HSSV của Nhà trường đều phải tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan