Tin tức & Sự kiện

Ngày 18-10-2018

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 03/10/2018 của Đảng ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10.

Ngày 17/10/2018, tại phòng họp A đã tổ chức “Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm” thuộc các đơn vị: Trung tâm CNTT – TV; Phòng Tổng hợp; Phòng Thanh tra Pháp chế; Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Phòng Đào tạo QLKH&HTQT; Phòng Công tác HSSV.

Dự và chủ trì Hội nghị là NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong BGH; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; CT Hội cựu chiến binh; trưởng các đơn vị; CBVC; HĐLĐ của các Phòng và Trung tâm.

Tại Hội nghị, NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường – Tổ trưởng tổ công tác triển khai nội dung của Hội nghị thông qua tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm lại Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm. Các ứng viên chức vụ Trưởng, Phó phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm đọc báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 nếu được bổ nhiệm lại. Hội nghị tiến hành thảo luận đóng ý kiến nhận xét các Trưởng, Phó phòng; Giám đốc, Phó GĐ trung tâm và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổng Hợp đọc "Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022" 

Đ/c Trần Minh Trường - Trưởng phòng Công tác HSSV đọc "Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022" 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT đọc "Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022" 

Đ/c Nông Văn Ét - Trưởng phòng Khảo Thí & ĐBCLGD đọc "Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022" 

 

 

Tin bài: Phòng Tổng Hợp

Các bài liên quan