Tin tức & Sự kiện

Ngày 13-09-2018

Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và bàn giao trường Trưởng khối năm học 2018 - 2019 của Khối thi đua các trường Cao đẳng, Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/9/2018, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN – đơn vị trường Trưởng khối thi đua các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và bàn giao trường Trưởng khối thi đua năm học 2018-2019”.

Dự Hội nghị có: Ông Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH và các đại biểu đại diện Phòng Đào tạo nghề Sở LĐTB&XH Thái Nguyên; Ông Trần Văn Minh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo và Cán bộ quản lý của 08 trường trong Khối thi đua các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị còn có BGH, lãnh đạo các đơn vị trong Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật - Trường Trưởng khối.


Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và bàn giao Trường trưởng khối thi đua năm học 2018-2019

Tại Hội nghị, NGƯT. TS. Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường trưởng Khối đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên năm học 2017-2018. Báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của Khối năm học 2017-2018 vừa qua.

Về thuận lợi: Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 luôn nhận được sự chỉ đạo, định hướng thường xuyên của các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên, của các Bộ, Ngành chủ quản, sự chỉ đạo của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, của Sở Lao động – TB&XH các phòng chức năng như Phòng dạy nghề, phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở LĐ – TB&XH của Tỉnh Thái Nguyên. Quy mô các ngành nghề đào tạo tại các trường không ngừng được mở rộng; được đầu tư tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Công tác tuyên truyền vận cho nhân dân về học nghề bắt đầu có hiệu quả dẫn tới sự phân luồng trong hệ thống giáo dục từ THCS đến THPT cùng với định hướng học nghề ngày càng rõ. Các hình thức đào tạo ngày càng được đa dạng hóa, chương trình đào tạo đã được cập nhập và có sự đổi mới, phân cấp về trình độ đào tạo, tạo ra nhiều cơ hội cho người học ở các cấp khác nhau.

Về khó khăn: Khó khăn lớn nhất trong năm qua là tình hình tuyển sinh và kết quả tuyển sinh học nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn khó khăn, mất cân đối về ngành nghề. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng lượng lớn lao động không qua đào tạo đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh; Trình độ của HSSV không đồng đều  dẫn đến ý thức học tập chưa cao…


NGƯT. TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường trưởng Khối trình bày báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Kết quả công tác tuyển sinh của các trường trong Khối thi đua về cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh. Công tác quản lý học tập và rèn luyện của học sinh của các Nhà trường được thực hiện nề nếp và tuân thủ theo đúng qui trình. Các trường đã hưởng ứng và làm tốt công tác ôn luyện, tham gia thi tay nghề học sinh đạt mục đích và yêu cầu đề ra. HSSV đã có nhận thức, ý thức học tập nghiêm túc. Các tập thể HSSV tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động học tập và các hoạt động ngoại khoá do trường, lớp tổ chức; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua học tốt, học vì ngày mai lập nghiệp, phát huy tính tự học, tự rèn luyện được đông đảo HSSV và các tập thể lớp tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Các trường đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đến năm 2020 đảm bảo về chương trình đào tạo và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Trong năm học 2017 - 2018 các trường trong khối đã cử 339 lượt cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tin học, chính trị... Trong năm học vừa qua các nhà trường đã huy động tối đa các nguồn kinh phí, các dự án của Chính phủ để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo: xây dựng mới 3.014m2 phòng học, xưởng thực hành, với tổng kinh phí 70,985 tỷ đồng. Đầu tư mua sắm các danh mục thiết bị với tổng kinh phí 33,586 tỷ đồng. Năm học 2017 - 2018 là năm học mà BGH các trường đã phát động và triển khai nhiều các hoạt động, phong trào thi đua sâu rộng trong nhà trường cũng như ở trong khối, đã thu được nhiều kết quả, một số các đơn vị và cá nhân của các Trường đã đạt được những thành tích cao và được khen thưởng ở các cấp như: Bằng khen của Tỉnh, Bộ, Ngành... Qua các phong trào thi đua đã khích lệ và động viên các đồng chí cán bộ, viên chức, giáo viên và các em học sinh trong các nhà trường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học. Trong năm học đã có nhiều các tập thể và cá nhân của các nhà trường đã đạt được những thành tích cao và được khen thưởng ở các cấp, cụ thể: Có 10 tập thể LĐXS, 51 tập thể LĐTT, 428 cá nhân đạt LĐTT và 108 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ. Có 16 tập thể và 43 cá nhân được các Bộ, ngành và UBND tỉnh khen thưởng...

Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra gắn với việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Dạy tốt - học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động...Tổ chức các đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các trường tiếp tục bổ sung tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo trong năm học, quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị hiện có nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo.Xây dựng kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng kịp thời trước mắt và lâu dài. Tập trung và tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo và liên doanh liên kết trong đào tạo nghề. Tuyển sinh học nghề ở các loại hình nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tiếp tục phát huy sâu rộng các phong trào thi đua trong CBVC và toàn thể các em học sinh sinh viên của các Trường để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường. Các trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV, chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ về chất, đa dạng về ngành nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Trong năm học đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua dành cho HSSV và điển hình là phong trào hội thi tay nghề, hội thao HSSV đã trở thành ngày hội đua tài của các em HSSV.

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các đại biểu các Trường trong Khối thi đua.


Đại biểu trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB& XH đã đánh giá cao kết quả công tác của Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên. Trong năm học tới, Khối các trường cần tiếp tục phát huy thế mạnh tổ chức tốt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tăng cường tuyên truyền phổ biến quán triệt và triển khai tốt luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết số 29 của BCH TW, hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế; Thực hiện các giải pháp tăng quy mô tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm đến dạy nghề; Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục; Đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo đúng nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu đa dạng của xã hội, đáp ứng nhu cầu CNH – HĐH của đất nước; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức,nhân cách, lối sống lành mạnh, tác phòng công nghiệp cho HSSV;  phòng - chống các tệ nạn xã hội trong các Nhà trường. Tiếp tục sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác thi đua dạy tốt, học tốt trong các Nhà trường.


Ông Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB& XH  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm học 2017 - 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2511/QĐ-UBND tặng Danh hiệu Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể thuộc Khối thi đua các trường Cao đẳng và Trung cấp số 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2017 - 2018. Tặng Cờ thi đua  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Tặng Bằng khen cho trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP và Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên.

Ông Trần Văn Minh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật


Ông Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tặng Bằng khen cho trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP và Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên.

Kết thúc hội nghị, NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, trường trưởng khối  thi đua năm học 2017-2018 đã tổng hợp ý kiến của các Đại biểu tham dự Hội nghị và Bàn giao trường trưởng Khối thi đua năm học 2018 - 2019 cho trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên.


 NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật bàn giao trường trưởng Khối  thi đua năm học 2018-2019  cho trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

 

 Tiết mục văn nghệ  của  Thầy, Cô giáo và các em HSSV chào mừng Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và bàn giao trường Trưởng khối năm học 2018 - 2019 của Khối thi đua các trường Cao đẳng, Trung cấp số 2 tỉnh Thái Nguyên


 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan