Tin tức & Sự kiện

Ngày 30-08-2017

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 29/08/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Phạm Văn Tấn (Chi bộ Phòng Tổng hợp) và Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” đến cán bộ viên chức, và toàn thể Đảng viên trong toàn trường.

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Phạm Văn Tấn trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường. Trong 30 năm qua, đồng chí đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyết đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.


Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng huy hiệu, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tấn - Chi bộ Phòng Tổng hợp 

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng huy hiệu, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tấn - Chi bộ Phòng Tổng hợp được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của Trường. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ hy vọng đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Đảng trên từng vị trí công tác của mình, góp phần đưa Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh.

 Tiếp đó là Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”


   Đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể CBVC, Đảng viên trong trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên trao đổi các nội dung về: Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động và kế hoạch triển khai, quán triệt tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng như phổ biến việc viết bài thu hoạch.


 TS. Ngô Xuân Hoàng – P. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Ngô Xuân Hoàng – P. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết quan trọng này sẽ là cơ hội tốt để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên , CBVC được tiếp thu nội dung Nghị quyết một cách đầy đủ, từ đó, mỗi cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cần chủ động nghiên cứu, vận dụng vào công việc cụ thể. Đặc điểm của trường ta là đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên địa bàn tỉnh và cả nước, vì vậy đội ngũ CBVC, giảng viên và giáo viên là đảng viên  trong trường phải ghiêm túc học tập, nghiên cứu, hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị mình.


Tin bài: TTCNTT TV

Các bài liên quan