Bà Chu Thị Hồng Yến – Phó trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2014 – 2015

Ngày 16-11-2015

Bà Chu Thị Hồng Yến – Phó trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2014 – 2015

Các bài liên quan