Ngài Lee Cheoi Ku – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SEVT tặng quà lưu niệm chúc mừng 10 năm thành lập trường

Ngày 16-11-2015

Ngài Lee Cheoi Ku – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SEVT tặng quà lưu niệm chúc mừng 10 năm thành lập trường

Các bài liên quan